Cennik

Tłumaczenia przysięgłe / certyfikowane dokumentów:
1 strona rozliczeniowa – około 1500 znaków ze spacjami = € 20–28
dodatkowy egzemplarz tego samego tłumaczenia (1-5 stron) = € 3

Tłumaczenia przysięgłe / certyfikowane dokumentów typu szablon:

 • akt urodzenia, małżeństwa (skrócony lub pełny) = € 25
 • zaświadczenie o chrzcie = € 20
 • zaświadczenie o niekaralności = € 25
 • poświadczenie zameldowania = € 25
 • zaświadczenie o dochodach = € 25
 • zaświadczenie o zasiłkach = € 25
 • zaświadczenie o prawie jazdy = € 25
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego = € 25
 • świadectwo dojrzałości 1 stronne = € 25
 • świadectwo dojrzałości 4 stronne = € 35
 • dyplom ukończenia studiów = € 25
 • suplement do dyplomu = € 85–120
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu = € 20–35
 • zaświadczenia P45, P60 = € 25
 • payslip = € 15–20
 • orzeczenie o rozwodzie = € 25–35
 • zaświadczenie o instalacji gazowej w samochodzie = € 30
 • zaświadczenie/zwolnienie lekarskie = € 25

Tłumaczenia zwykłego tekstu – nieprzysięgłe:
1 strona rozliczeniowa – 1800 znaków ze spacjami = € 14–18

Tłumaczenia specjalistyczne (np. medyczne, prawnicze):

1 strona rozliczeniowa – 1600 znaków ze spacjami = € 25–35

Specjalne zniżki na tłumaczenie zestawów dokumentów do kredytu w banku

Fakturę za tłumaczenia wystawiam na życzenie.
Zlecenie większej ilości stron do tłumaczenia – RABAT!
Dokumenty niestandardowe wyceniam indywidualnie >> Wycena
Wysyłka skanu tłumaczenia na maila i oryginału pocztą – GRATIS